Byggnadsarbeteutfört på kraftverket i Stadsforsen


<< previous 3 av 12 next >>
Return